×

Uzyskałem/am mniej niż 60%, co teraz?

Jeśli z dowolnego przedmiotu liczba uzyskanych punktów będzie mniejsza niż 60%, wtedy zapraszamy na kolejny termin i ponowny sprawdzian kompetencji. Możesz podchodzić do sprawdzenia kompetencji tyle razy, ile potrzebujesz, pod warunkiem, że dysponujemy wolnymi na dany rok miejscami.