×

Sprawdzenie kompetencji bazowych - zakres

Język polski – czas trwania około 60 minut
  • znajomość części mowy i rodzajów literackich;
  • umiejętności interpretowania tekstów poetyckich oraz wyszukiwania w nich środków artystycznego wyrazu;
  • napisanie dłuższej wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym w odniesieniu do tekstów poznanych w szkole podstawowej.
Język angielski – czas trwania około 30-45 minut
  • Będzie to test kompetencji podzielony na 4 części, które odpowiadają różnym stopniom zaawansowania języka (uczniowie będę rozwiązywać kolejne testy).
  • Całość sprawdzi znajomość słownictwa i gramatyki z zakresu szkoły podstawowej.
  • Do tego testu nie należy się przygotowywać w żaden dodatkowy sposób, ma on bowiem pokazać, na jakim poziomie uczeń rozumie / zna język w danym momencie, w różnych obszarach.
Matematyka – czas trwania około 30-45 minut
  • umiejętność wykonywania podstawowych działań na liczbach;
  • umiejętność wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych i rozwiązywania równań;
  • umiejętność posługiwania się procentami;
  • znajomość podstawowych własności figur geometrycznych