Edukacja domowa w liceum? Zapraszamy!

Jednym z filarów LO Navigo jest oddawanie odpowiedzialności za proces nauki w ręce młodzieży. Wywodzimy się ze środowiska edukacji alternatywnej i dobrze rozumiemy potrzeby rodziców, którzy wspólnie ze swoimi dziećmi zdecydowali się na edukację pozaszkolną.

Dlatego też zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapisać do nas dzieci w ramach ED.

W tym roku prowadzimy zapisy wyłącznie do klasy pierwszej liceum, w kolejnych latach, wraz ze wzrostem naszej szkoły, będziemy mogli zaprosić także dzieci w starszym wieku.

LO Navigo Wrocław – kontakt w sprawie edukacji domowej

Za koordynację współpracy z rodzinami w edukacji domowej odpowiada Koordynator ED – m.majewski@navigoliceum.pl
Jest to osoba, która będzie w bieżącym kontakcie z rodzinami lub osobami prowadzącymi szkoły/grupy nieformalne.

Jaki zakres materiału będzie oceniany podczas egzaminów?
Bazujemy wyłącznie na podstawie programowej

Kiedy zostaną przeprowadzone egzaminy?
Data egzaminów zostanie podana przez koordynatora ED w terminie do 01.03. 2023 roku.

Z jakich przedmiotów będą odbywały się egzaminy?

 • Język polski – zakres rozszerzony
 • Język obcy nowożytny – język angielski – zakres rozszerzony
 • Drugi język obcy nowożytny – język hiszpański
 • Historia i teraźniejszość  
 • Historia
 • Geografia  
 • Biologia  
 • Chemia  
 • Fizyka  
 • Matematyka – zakres rozszerzony
 • Informatyka  
 • Edukacja dla bezpieczeństwa  
 • Filozofia

Z jakich podręczników ma się uczyć młodzież?
LO Navigo nie wymaga nauki z podręczników. Kluczowe będzie to, czy dziecko posiada daną umiejętność zawartą w podstawie programowej, a nie to, czy przeczytało wybraną książkę, czy podręcznik. Lista wymaganych kompetencji wynika wprost z podstawy programowej.

Jakie jeszcze wsparcie daje LO Navigo?
Dofinansowujemy zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów i usług edukacyjnych, potrzebnych do nauki w kwocie:

    Pojedyncza rodzina –  30% wysokości dotacji
    Grupa od 5-9 dzieci – 40% wysokości dotacji
    Grupa 10 i więcej dzieci – 50% dotacji

W przypadku grup zorganizowanych (pozasystemowych szkół alternatywnych), jesteśmy też w stanie zapraszać nauczycieli na szkolenia merytoryczne, organizowane przez nas w szkole.

Co, jeżeli mam bardzo specyficzną potrzebę, o której nie ma wzmianki powyżej?
W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod adresem m.majewski@navigoliceum.pl Razem spróbujemy znaleźć rozwiązanie.