Dyrektor o szkole

Czy możliwa jest szkoła bez ocen?

Czy możliwa jest szkoła bez prac domowych?

Czy możliwa jest nauka bez podręczników?

Poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, zaufanie i dialog

Uczniowie

Co jest najlepszego w LO Navigo?

Jak się czujesz w LO Navigo?

Pamiętam taką historię…

Wybór szkoły – raz jeszcze Navigo?

Nauczyciele

Dlaczego LO Navigo?

Kiedy myślisz Navigo…

Co najbardziej lubisz w pracy z uczniami?

W prasie

Nauka wkracza do Silver Forum